Můj svět

Z mj41.cz

Pár mých filosofických postřehů.

Obsah

Úvod

Předmětem vědy je příroda. V minulosti lidé to, čemu nerozuměli přisuzovali bohům nebo Bohu. Postupně se nám dostává prostředků, jimiž systematicky, racionálně a empiricky zkoumáme přírodu. V našem modelu přírody často pro Boha nenacházíme místo. Možná ani není vhodné hledat ho v našem vlastním výtvoru. Samotné dějiny ukazují, že pokud, zde pro něj místo je, tak je to většinou v samotném člověku, v jeho podstatě, v jeho historii.

Náš celý svět již není středem vesmíru, ale pouze nepostřehnutelnou tečkou. Veškeré krásy Země jsou poháněny jen nepatrným zlomkem energie vesmíru. Život jakéhokoliv jedince jen jen kratičkým zábleskem v historii vesmíru. Přesto většina z nás netrpí pocitem beznaděje. Pokud nacházíme smysl života, pak je to díky Bohu, ať je kterákoliv jeho podoba, nebo díky vědě.

Pro

Bible, její historická pravdivost. Lidé, kteří Ježíšovi věřili a zemřeli pro tuto víru. Přesnost Bible, která téměř vůbec neutrpěla tisíci lety opisování. Miliony křesťanů.

Proti

Bůh, který se neprojevuje

To co jsme bylo ještě donedávna jedním z rozmarů Darwinovy evoluce je dnes schopno filozofovat. Bohové jsou způsob jak se vyrovnat se životem, něco co člověku dávalo a dává sílu. Dějiny ukázaly jak ošidné může být sledování Boha, který se projevuje a žádá si svobodu, věcné dary, oběti, či válku s bezvěrci. Potřebujeme Boha? Není možné vyrovnat se s životem jen pomocí znalostí, které jsme získali smysly a ze zdrojů, kterým věříme. Není to co nechápeme jen prázdné místo. Proč to nazývat Bohem?

Tradice a dějiny

Cesta od placaté Země ve středu vesmíru k maličké kuličce v jedné z mnoha galaxií nebyla jednoduchá.

Křižácké války a převracení na správnou víru ve jménu Božím. Pálení čarodějnic. ...

Čekání na apokalypsu

Aneb "Tenhle svět je každým dnem špatnější a zkaženější, ty to nevidíš?"

spřízněné weby
Jazyk