KNMJGP

Z mj41.cz

Obsah

English

Česky

Motivace

 • hledání nejlepšího algoritmu pro Santa-Fe Ant (mravence na stezce Santa-Fe) pomocí genetického programování
 • testování vytvořených knihoven pro GP
 • hledání vlivu jednotlivých parametrů na průběh a výsledek výpočtu

Verze 0.2 s operátorem editace

Po přidání operátoru editace - jedinci jsou odolnější proti křížení a kód je čitelnější

Fitness:
'eaten_food' => +1
'steps'   => -0.0001,
'turns'   => -0.0001,
BEST INDIVIDUAL: 88.9693
 {
  if ( $bot->food_ahead() ) {
   ;
  } else {
   {
    $bot->right();
    if ( $bot->food_ahead() ) {
     $bot->forward();
    } else {
     $bot->left();
    }
   }
  }
  {
   $bot->forward();
   if ( $bot->food_ahead() ) {
    ;
   } else {
    $bot->left();
   }
   if ( $bot->food_ahead() ) {
    {
     $bot->forward();
     $bot->forward();
     ;
    }
   } else {
    $bot->right();
   }
  }
 }

Verze 0.1

Download (jen pro počítače v síti kn.vutbr.cz): KNMJGP-bin.zip - stačí rozbalit a spustit '_run.bat' (případně snížit prioritu ve správce úloh pro programy par.exe a parl.exe)

Adresář s programem, zdrojovými kódy a výsledky

Popis souborů v tomto adresáři:

 • vysl.txt - nejlepší, nejhorší a průměrný výsledek pro jednotlivá nastavení parametrů
 • grafy.xls - grafy s průběhem nejlepšího a nejhoršího výsledek v závislosti na číslu generace pro jednotlivá nastavení parametrů
 • best_ant_code.txt - nejlepší zatím nalezený algoritmus
 • conf.pl - příklad nastavení parametrů programu

Technické okénko

Sada teminálů forward, left a right je doplěna o prázdný terminál nothing (;). Sada funkcí je doplněna o bloky s aritou 2 a 3, tj. počet terminálů a funkcí v bloku může být 2 nebo 3, podle typu bloku.

spřízněné weby
Jazyk