10000. příspěvek na php.vrana.cz

Z mj41.cz
(Přesměrováno z 10000)

Na silvestra 2010 Jakub Vrána na svém blogu vypsal soutěž o 10000. diskuzní příspěvek. Těšil jsem se na slávu, tak jsem asi během hodiny až hodiny a půl sepsal skript uvedený níže. Bohužel jsem jako na potvoru v den D (3.ledna 2011) ještě upravil časy a skript spustil znovu. Při úpravě jsem tam zanesl chybu a prodloužil tak reakční dobu pro poslední tři příspěvky na 5 sekund, takže skript neměl šanci a zareagoval až o sekundu později než Roman Jakubec ([1]), kterému tímto gratuluji.

Celý kód i s chybou

use strict;
use warnings;
 
use Time::HiRes qw(sleep time);
use HTML::TreeBuilder;
use HTTP::Request::Common qw(POST GET);
use LWP::UserAgent;
 
my $doc;
 
my $num = 0;
my $sum = 0;
my $diff = 10;
my $prev_sum = 0;
my $sum_test = 9997;
while ( $diff > 1 ) {
  $num++;
  print "loop num: $num\n";
 
  my $file_name = 'cache.html';
  if ( 0 ) {
   open (FL, $file_name);
 
   while ( my $line = <FL> ) {
     $doc .= $line;
   }
 
  } else {
   print "getting online\n";
   my $ua = LWP::UserAgent->new;
 
   my $req = GET 'http://php.vrana.cz/archiv.php';
   $doc = $ua->request($req)->as_string;
 
   my $fh;
   open($fh,'>'.$file_name) || die;
   print $fh $doc;
   close $fh;
  }
 
  #print "$doc\n";
 
  my $tree = HTML::TreeBuilder->new; # empty tree
  $tree->parse($doc);
  #$tree->dump;
 
  my $table = $tree->look_down(
   '_tag', 'table'
  );
  die $! unless $table;
 
  my @trs = $table->look_down(
   '_tag', 'tr'
  );
  #print $table->as_text();
 
  $prev_sum = $sum;
  $sum = 0;
  foreach my $tr ( @trs ) {
    #print $tr->as_text();
    my @tds = $tr->look_down(
     '_tag', 'td'
    );
    my $td = $tds[2]->as_text();
    my ( $num ) = $td =~ /diskuse\:\s*(\d+)/;
    # print "$num\n";
    $sum += $num;
  }
 
  # sum test
  if ( 0 ) {
    $sum = $sum_test;
    $sum_test++;
  }
 
  print "sum " . $sum . "\n";
  $diff = 10000 - $sum;
  print "diff $diff\n";
 
  my $sl = 60*3;
  if ( $prev_sum != $sum ) {
    $sl = 0.5;
  } elsif ( $diff <= 3 ) {
    $sl = 5;
  } elsif ( $diff <= 10 ) {
    $sl = 60;
  } elsif ( $diff <= 20 ) {
    $sl = 60;
  }
  print "sleep $sl\n";
  sleep $sl;
 
  print "\n";
}
 
if ( $diff <= 1 ) {
 
  my $url = 'https://mujtest.cz/mj41/vrana/diskuse.php?clanek=10000-diskus-u#new';
  #$url = 'http://php.vrana.cz/diskuse.php?clanek=10000-disk...#new';
  print "posting to $url\n";
 
  my $req = POST $url, [
    re => undef,
    jmeno => 'mj41',
    url => 'http://mj41.cz',
    zprava => 'Pokus o příspěvěk číslo 10000 na tomto blogu. perl++',
    robots => 'spamno',
  ];
  my $ua = LWP::UserAgent->new;
  my $doc = $ua->request($req)->as_string;
  print $doc;
 
  my $file_name = 'post-prispevek-'.int(time()).'.html';
  my $fh;
  open($fh,'>'.$file_name) || die;
  print $fh $doc;
  close $fh;
}

Bez chyby

  ...
 
  my $sl = 60*53
  if ( $prev_sum != $sum ) {
    $sl = 0.2;
  } elsif ( $diff <= 3 ) {
    $sl = 0.5;
  } elsif ( $diff <= 10 ) {
    $sl = 10;
  } elsif ( $diff <= 20 ) {
    $sl = 30;
  }
 
  ...

Výstup skriptu

...

loop num: 6
getting online
sum 9997
diff 3
sleep 5

loop num: 7
getting online
sum 9998
diff 2
sleep 0.5

loop num: 8
getting online
sum 9998
diff 2
sleep 5

loop num: 9
getting online
sum 9999
diff 1
sleep 0.5

posting to http://php.vrana.cz/diskuse.php?clanek=10000-diskusnich-prispevku-na-tomto-blogu#new
HTTP/1.1 303 See Other
Connection: close
Date: Mon, 03 Jan 2011 12:59:41 GMT
Location: http://php.vrana.cz/10000-diskusnich-prispevku-na-tomto-blogu.php?new=11304
Server: Apache
Content-Length: 0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Client-Date: Mon, 03 Jan 2011 12:58:26 GMT
Client-Peer: 93.89.80.122:80
Client-Response-Num: 1
Set-Cookie: jmeno=mj41; expires=Wed, 02-Feb-2011 23:00:00 GMT
Set-Cookie: url=http%3A%2F%2Fmj41.cz; expires=Wed, 02-Feb-2011 23:00:00 GMT
spřízněné weby
Jazyk